Tiller

Tiller 7,9,11,13,15 iki sıralı ve 11,13,15,17,19,21 ve 23 üç sİ rail tip olmak üzere tek sİ rail ve çift sİ rail döner tl rml k kombinasyonları olarak üretilmektedir. Anız bozmada toprağı devirmeden işler. Ağır topraklarda 250 mm derinliğe kadar toprağa işler. Ayaklar arası ayarlanabilir. Ayaklar yüksek kalitede yay çeliğinden imal edilmiş olup 60 cm kadar esneyebilir. Yerden yüksekliği 70 cm olduğundan, önünde sap, yabani ot vb. maddelerin tıkanmaları olmaz Taban meydana getirmez, tarlanın çabuk tava gelmesini sağlar ve toprağın altını üstüne getirmediğinden nemini kaçırmaz. Merdaneli ve merdanesiz kullanılabilir. Titreşimli çalıştığı için toprakta oksijen ve mineral maddeleri depolar.Ürün verimliliğini arttırır. Kültivatör'ün sürüm yaptığı toprağı, döner tırmık sıkıştırarak toprak yüzeyini düzeltir. İyi bir tohum yatağı hazırlar ve tohum zayiatını en az seviyeye indirir.