Goble Diskaro

Çekilir tip ofset diskaroları hidrolik sistemle hareket eder ve anız bozmada çok etkilidir. Diskarolar çok yönlü hareket kabiliyetine sahip olup, anız bozmada rüzgar ve su erozyonlarını önler. 20 derecede isteğinize uygun her türlü ayar yapabilir. Teker üstündeki akis mekanizması sayesinde tekerin arazi seviyesinde gitmesini sağlayabilir ve bu yolla çalışma derinliğini etkili bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Diğer römork tipi çift lif mekanizması olan traktörlerde lifin üzerindeki yivli saplanmayı uzatıp kısaltma ile tekerleği yere temas ettirerek derinlik ayan yapabilirsiniz. Goble diskaromuz üzerindeki mekanizma ile çalışma derinliğini ayarlayabilirsiniz.