Diskli Pulluk

Diskli pullukların yabancı ot, anız ve çiftlik gübresi ile tıkanma olasılığı daha azdır. *Diskin aşınması taşlı tarlada kulaklı pulluklara göre daha azdır.Kulaklı pulluklar toprağa kama şeklinde girdiğinden ağaç köklerine veya taban taşına geldiğinde arızalar olabilir. Halbuki diskli pullukta disk, üzerinden yuvarlanarak geçer. *Diskli pulluklar uygun olmayan bir zamanda (tavında) toprağa sokulursa çizi tabanı için çamurlaşma söz konusu değildir. Çünkü toprak şeridi keskin diskler tarafından kesildiğinde yüksek nem durumunda da çamurlaşma ortaya çıkmaz. Kulaklı pulluklarda kulaklara yapışan özellikle killi toprak, çalışmasını zorlaştırır. Diskli pulluklarda sıyırıcılar sayesinde böyle bir şey olmaz. Ayrıca uygun nem oranını yitirmiş toprakların sürülmesinde büyük kesek oluşturmaz. Diskli pullukla toprak sürerken kulaklı pulluklara göre %20 - 30 daha az çeki kuvvetine ihtiyaç duyar.