Baskı Yaylı Alçak Tip Çizel

* Pulluk derinliğinin altındaki sert tabakanın kırılması sağlanır

* Anız ve derin toprak işlenmesinde kullanılır

* Anız ve bitki arttıklarını toprak yüzeyinde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşturulur. Erozyonun engellenmesine katkı sağlar

* Gübre çeşitlerinin toprağın içinde karıştırılması sağlanır

* Tohum yatağının hazırlanılmasında birincil alet olarak kullanılır

* Toprağın içindeki tabanı kırma işleminde kullanılır

* Toprağı devirmeden kabarttığı için, toprağın verimliliğini arttırır