Bağımsız Diskaro

* Tarla ve bahçelerde kullanılır

* Pamuk, Mısır bozumlarında ve çayır otlu yerlerde kullanılır

* Toprak kesiklerini parçalayarak toprağa karıştırır ve tohum yatağını hazırlanılmasını sağlar

* Toprak işleme esnasında topraktaki ot ve bitki arttıklarını parçalayarak toprağa karışmasına sağlar

* Yaylı ayak bağlantılarıyla gelebilecek dış etkenlere karşı tüm diskler değil sadece etkene maruza kalan disk devre dışı bırakılır ve etkiden kurtulunca yay tertibatı sayesinde çalışmaya devam eder

* Gübre çeşitlerinin toprakta karıştırılmasını sağlar

* Yaylı goble diğer goblelerden daha rahat batar

* Daha az çeki güçü ve daha az enerji sarfiyatı